Bognár László független jelölt

 

Tisztelt Kartaliak, kedves ismerőseim!

Bár, a folytonosságot tekintve, legrégebbi képviselő tagja vagyok a
testületnek, befogadó településünkön az elmúlt években otthonra lelt
társainkra is tekintettel, néhány szót magamról.
Három gyermekes kartali családban születtem 1966-ban, Gödöllőn.
Tanulmányaimat szülőfalumban kezdtem, Aszódon érettségiztem, a
Nyíregyházi Főiskolán szereztem általános iskolai tanári és
művelődésszervező oklevelemet, majd a Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi Karán bölcsész diplomámat.

A szakma nehézségei ellenére végig hivatásomban dolgoztam, a
napokban kezdtem 30. tanári tanévemet iskolánkban, de tanítottam Gödöllőn, Versegen, és
aszódi alma máteremben is! Jelenleg Bagon, 3. éve, az Arany János Általános Iskolában
óraadó pedagógus is vagyok.

Feleségem, Oláh Edit, Aszódon dolgozik, a Petőfi Sándor Gimnázium Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium tanára. E mellett, szakköri kirándulásainkon fő segítőm, a
Gyűszű kör keretében, illetve egyéb szervezetek meghívására, gyerekeink szabadidejének
hasznos eltöltésében jeleskedik, mint programszervező, foglalkozás vezető.
Három gyermekünk van: László fiunk egy sportszerforgalmazó cég logisztikusa, párjával
első unokánkkal ajándékoztak meg.
Edit lányunk végzett matematikus, az ELTE mesterkurzusán utolsó éves hallgató, mellette
banki alkalmazott.

János fiunk érettségi előtt áll Aszódon, a PSG tanulójaként.
Az Önök megtisztelő bizalmából 4 cikluson keresztül vehettem részt a Képviselő-testület
munkájában. 2002-ben sokuk felkérésére, bátorítására döntöttem úgy, hogy elindulok a
választáson. 4. mandátumom letöltése után is megmaradt Önök részéről az ajánlóívek
formájában is megtestesülő további bizalmuk, ezért is döntöttem az újabb megmérettetés
mellett!

IS, valamint azért is, mert büszke vagyok arra, hogy településünkön az elmúlt években
megvalósult látványos fejlődésekhez az alapot, az előző önkormányzati ciklusok alatt,
összehasonlíthatatlanul nehezebb körülmények között, embert próbáló, kevésbé látványos, de
fontos háttérmunkával jómagamnak is sikerült megteremteni, ezt a jelenlegi testületből
egyedüliként mondhatom el!

Mivel a jelenlegi tendencia a következő évekre is jelentős anyagi fejlődést feltételez Kartal
számára, magamnak a következő önkormányzati ciklusban a közösségépítés fejlesztésében
szánok szerepet! Ezt nem lehet elég korán kezdeni, ehhez, az iskolai keretek mellett, a tanórán
kívüli foglalkozások, a szabadidő hasznos eltöltésének a megszervezése, a települési
közösségi rendezvények nyújtanak kiváló terepet!

Úgy gondolom, hű maradtam korábbi ígéretemhez, hogy felelősségteljesen, a képviselői
munka és a testületi ülések méltóságát megtartva, a köz érdekében végzem tevékenységemet.
Sokuk véleményét kikérve, meghallgatva tapasztalom, szívesen látnának a testületben.
Ezért kérem további bizalmukat, és kívánok mindannyiuknak eredményes, kiegyensúlyozott
öt évet, velem, vagy nélkülem egyaránt.

Bognár László