Volt egyszer egy testületi ülés

Azt hiszem, bátran kijelenthetem, hogy ez volt az első testületi ülés(em) amin részt vettem, és ennek megfelelően nagyon izgultam. Sajnálattal állapítottam meg, hogy gyakorlatilag én voltam ott egyedül, mint a „falu szócsöve” .

Nagyon sok napirendi pont volt, összesen 11 .

Én este 9 óra után jöttem ki, akkor még a testület bent volt, és az egyetlen zárt üléses pontot tárgyalták meg.

Egy ilyen ülésre szerintem egyszer mindenkinek el kellene jönnie. Teljesen más, mint mikor televízió felvétel is készül. Az egész idő alatt azt láttam, hogy egy több fős csapattal állok szemben, akik érvekkel alátámasztva vitatják meg azokat a dolgokat, amiket mi, lakosok teljesen alapnak veszünk ( mint például hogy milyen legyen az új székek színe a Művelődési Házban, milyen érzetet kelt majd az emberekben.. és még lehetne sorolni a példákat) .

Ezek voltak a napirendi pontok, a későbbiekben csak a számokat fogom leírni:

 • 1.Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
  szerződésmódosítás javaslatának megtárgyalása
 • 2.Játéksziget Bölcsőde kérelmének elbírálása
 • 3. Hozzájárulás a fogorvosi praxisjog átruházáshoz
 • 4. Aszódi Mentőállomás kérelme
 • 5. Civil Szervezetek részére pályázati felhívás elfogadása
 • 6. Haszonbérleti Szerződés
 • 7. Kurucz Józsefné kérelme
 • 8. Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérlőinek észrevétele
 • 9. Önkormányzati tulajdonban lévő épületek tárgyi eszköz beszerzésére vonatkozó árajánlatok elbírálása
 • 10.Döntés a “Vállalkozási szerződés belterületi utakra (PM_ONKORMUT_2018/73 TSZ.)” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményéről
 • 11. Tájékoztatás a két ülés közötti munkáról, egyebek

1: 

A meglévő nonprofit szervezet emelni akarta 62ft/fő/hó –ra az ügyeleti ellátást. Ártartás nem lehetséges.

110ft/fő/hó-ra emelkedik az ügyeleti ellátás összege. ( Ez a betelefonálós orvosi ügyelet! ) Jövő évben, amennyiben Bag és Hévízgyörk csatlakozik akkor ez az összeg csökkenhet.
Ez éves szinten 4 millió forint többletköltséget jelent az Önkormányzatnak.
A testület elfogadta a 110ft/fő/hó –s ajánlatot.

2:

Támogatást kér a sikeres nyelvvizsgájához a bölcsődében az egyik nevelőnő. Így, ha sikeres lesz a nyelvvizsgája, diplomát is kaphat, ami nemcsak neki jó, hanem a falunak is, hiszen így több normatív támogatásban részesül a falu. Eszperantóból vizsgázik.(!) Alpolgármester asszony felvetette, hogy akkor kapja meg a támogatást, ha sikeres vizsgát tesz.
A testület úgy határozott, hogy amennyiben sikeres lesz a nyelvvizsgája a hölgynek, akkor 100%-ban megtérítik neki.

3:

Dr. Gál József Dr. Czukor Péterre ruházná át a praxisát.
A testület úgy határozott, hogy behívják Dr. Gál Józsefet, hogy bővebben fejtse ki, azt hogy ez a fajta átruházás mivel jár.

4:

Az Önkormányzat idén ismét 50.000 forinttal támogatja az aszódi Mentőállomást. Tetszett, hogy habozás nélkül, csuklóból mindenki rábólintott.

5:

Polgármester Asszony kiemeli, hogy akik támogatva voltak tavaly (civil szervezetek) , ott mindenki arra fordította, amire kellett. Itt egy kérelem is elhangzott Bognár Lászlótól.
„Az iskolában működik egy természetbarát szakkör. Szeretnénk elvinni a gyerekeket a Tátrába, ahol a nemzeti öntudatot tudnánk erősíteni. Augusztus és szeptember között lenne az utazás, elsősorban anyagi támogatást szeretnénk ( a buszköltségre elsősorban) .
Itt Szásziné Győri Éva felveti a Határtalan pályázatot ( ami ilyen rendezvényekre, kirándulásokra vonatkozik) .
Polgármester Asszony azzal zárja le a témát, hogy adják be ők is, március 20-ig a kérelmeket, és utána újra lesz erről tárgyalva.

6:

Az Önkormányzat tulajdonában lévő szántóföld haszonbérleti szerződése került elfogadásra, ugyanazokkal a feltételekkel,mint az összes többi meglévő szerződés.

7:

Egy kartali lakos kérelmet nyújtott be. Fel szeretné újítani a kocsi feljáróját, ugyanis a ház tulajdonosa szerint az elégtelen minőségű sószórás miatt, neki kellett sóznia az utat, ami által felmaródott a kocsi feljárója.
A testület véleménye az, hogy ez a fajta “zöld” só amivel szórták az utakat, buszmegállókat, nem tudják felmarni a betont, így a kérelmet elutasítják.

8: ( bátran jegyzem meg, hogy ez volt a legkritikusabb téma)

Polgármester Asszony külön kiemelte: „Zsófi, most te leszel a szócsövünk, kérlek pontosan írj le mindent! „
Az önkormányzati lakásoknak a bérleti díja 9 éve nem emelkedett, sőt jóval a piaci árérték alatt mozogtak az árakkal. Most azonban a duplájára nőtt, melynek következtében az ott lakókban vegyes érzések kezdtek el mozogni.
Természetesen ebben a témában az ott lakók nevei elhangzottak, így erről a témáról a továbbiakban nem írhatok. De egy biztos, a testület nagyon örül annak, hogy lehetőségük van sok családot támogatni ezekkel az önkormányzati lakásokkal.

A 9. napirendi pont személyiségi jogok miatt nem kerül leírásra.

10: ( zárt ülés, nem vehettem részt rajta)

Polgármester Asszony azonban ma délután elmondta, hogy ebben a napirendi pontban a belterületi utak aszfaltozását, kivitelezési szerződéseket és minden ezzel járó procedúrát beszéltek meg. Ennek a 10. pontnak láthatjuk most a gyümölcsét, ha úgy tetszik.

11:

Polgármester Asszony március 4-én (hétfőn) megy el megnézni az új székeket, és ha már új székek lesznek a Művelődési házban, dukál hozzá az új függöny is! A székek kék színűek lesznek, ezüst széllel ( ahogy láttam a képen, nagyon is elegáns szék megy a művelődési házba) . Körülbelül 260-270 szék fog beférni.

Számomra fontos téma az elmúlással való foglalkozás. Külön örültem, amikor ki lett emelve, hogy a ravatalozóban is lesznek változások. Ott is lesz festés, színezés. Le lesz cserélve a fekete mindenség liturgikus színekre, mint például a lila, ami a bűnbánat színe. A Karitasznak és a hitoktatónak is tetszett a Ravatalozóban felvezetett változások ( új függöny, a sok sötét szín lecserélésre kerül)

Polgármester Asszony felvetette még a hangfal lehetőségét a ravatalozóba.

De ami közös a Művelődési Házban és a Ravatalozóban, az a klíma lehetősége.

A temetőnél a középső bejáratot szeretnék felújítani, vízelvezetést csinálni kaviccsal, valamint még plusz parkolókat szeretnének csinálni.

A faluban szeretnének egy új emlékművet csinálni. A templom előtt található hősös szobor mögé kerülne az új Trianon emlékmű, amit pályázatból finanszírozna az Önkormányzat, amennyiben kiírásra kerül ez a pályázat.

Volt egy pályázatunk beadva, ahol sajnos elutasították az önerőre való kérelmünket.

Közútkezelés. Polgármester Asszony több mint egy éve küzd. Az aszódra tartó buszöböl kritikus állapotáról van szó. Nem a voláné az út, a közútkezelő pedig csak fenntartja az utat, így szinte minden javítási költséget az Önkormányzatra, Kartalra akarnak hárítani.

A Közhasznú alapítvány beszámolt, mire költötte el a korábban kapott 30.000 forintot. Vele együtt egy másik alapítvány is beszámolt az elköltött pénzről.

Március 25-én lakossági fórum(!)

Petőfi térrel kapcsolatos hírek. Két tehetséges fiatalember munkáit nézhettem meg, hogy ők hogyan képzelik el a faszínpad fölé a dolgokat. Nekem egyből az aszódi főtéren található objektumra hasonlított a dolog, de a testület néhány tagja megjegyezte, hogy a miénk lesz a legszebb a Galga mentén! Polgármester Asszony szavait idézve: „Összeeresztem ezt a két fiút( két nagyon jól dolgozó mérnökről van szó, akik természetesen Kartaliak 🙂 ) , és valami jót összehoznak nekünk. „

A papírbolt mellett található kis hidat is szeretnék megcsináltatni, ugyanúgy ahogy a Művelődési Háznál a korlátot a lépcső mentén, és a mozgáskorlátozott feljárónál is.

Lehet utca. Borzasztó útviszonyok. Az Ibolya utcán Polgármester Asszony végigment autóval, és úgy gondolja, hogy egyenlőre jó úgy, majd még egyszer kell arra aszfaltot tenni. Vissza a Lehel utcára. A probléma az, hogy nem lehetett semmilyen pályázatba beletenni ezt az utcát. Így a testület a saját erőn gondolkodik, vagy a saját erőn és a lakosok segítségén. Hasonlóan az előző évekhez, amikor új utat úgy építettek Kartalon, hogy minden lakosnak útfelújítási hozzájárulást kellett fizetni. ( Ezt én Gödöllőn is tapasztaltam, az egyik utcában ahol laktunk. Havonta egy fix összeget kellett befizetni, tudtuk, hogy ez értünk lesz.)

Két lehetőség lenne:

 • kaviccsal lenne leterítve az út- és akkor nem kérik a lakosok támogatását
 • vagy adnak havonta egy bizonyos összeget, hogy együttes erővel hamarabb elkészülhessen az új aszfaltos út oda is!

A Sportcsarnok bérleti díját nem emeli meg a Testület

Az aszfaltozásos munkák áprilisban kezdődnek el

Természetesen nekem is voltak kérdéseim a zárt ülés előtt:

-Mikor indul a Kisbíró és pénzbe fog-e kerülni?
– Mi a helyzet a Rákóczi utcai játszótérrel?
-Mi a helyzet, ha a szomszédot azon kapjuk, hogy nemcsak hétfőn, hanem a hét majdnem minden napján tüzel és Füstöl?
– El lesz távolítva a jelenlegi öreg acél lemezes tábla a Művelődési Ház elől?

A Kisbíró várhatóan áprilisban indul, és nem fog pénzbe kerülni, mindenki házhoz kapja.

A Rákóczi utcai játszótérnél az Önkormányzat várja, hogy a pályázatukra pozitív választ kapjanak, és amint ez megvan, kezdik a munkálatokat.

A mindennapi tüzelés nem megengedett Kartalon. CSAK HÉTFŐN lehet még mindig. Ha azt tapasztaljuk, hogy a szomszédunk nem megengedett napon füstöl, menjünk be a Községházára szólni, el kell mondanunk az illető nevét és címét, ő pedig kapni fogja a büntetését. Egy másik javaslat is volt: hívjuk ki a tűzoltókat, és a nem megengedett tűzgyújtásért igenis komoly pénzeket lehet fizetni.

A táblánál elképzelhető az is, hogy ott marad, és fel lesz újítva, vagy az is lehet, hogy el lesz távolítva. Ez egyébként azóta el is lett távolítva.

A kérdéseim után távoznom kellett, hiszen jött a 10. pont, ami zárt üléses volt. Ahogy az élő videóban akkor mondtam, számomra ez maradandó élmény volt, és innentől csak abban bízom, hogy egyre többen leszünk ezeken a nyilvános üléseken.

A végére pedig egy találós kérdés: Tudtátok, hogy Kartal évek óta támogatja a „Peter Cerny Alapítványt a koraszülöttekért” ? Nem? Én sem tudtam! Az Önkormányzat minden évben megkapja az éves beszámolót, melyben kimutatásra kerül, hogy az adott évben hány kartali koraszülött kisgyermeken segítettek, mentették meg az életüket…

Ennyi fejlesztés, ennyi civil szervezet után, ennyi rendezvény szervezés után, még egy ilyen Alapítványt is támogatunk!

Mert Kartal igenis fejlődik, igenis vannak ötletek, és ezeket mindenkinek érdeke tudni és meghallgatni! 🙂

 

 

 

About Dulai Zsófia

Kartalon élek immár 11 éve, Kislányom születése után megmoccant bennem valami.. az a valami hogy aktív tagja szeretnék lenni ennek a kis közösségnek :)

View all posts by Dulai Zsófia →

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük